لیر یا دلار؟ مسئله این است

لیر یا دلار؟ مساله این است! اگر به شما بگویند که برای شارژ اکانت گوگل ادورز خود یکی را انتخاب کنید، چه خواهید کرد؟ مسلما دلار آمریکا از ثبات بیشتری برخوردار است و ارز قابل اعتمادتری نسبت به لیر ترکیه ارزان است که ارزش آن بدون شک کمتر از دلار است. پس آیا به سراغ دلار خواهید رفت؟ اگر به دلیل ثبات ارزش دلار و یا به خاطر محبوب و برند بودن ارز آمریکا به سراغ آن بروید، اشتباه کرده‌اید! چون هزینه تبلیغاتی بیشتری را به خود تحمیل خواهید کرد …