صرف نظر کردن از تبلیغات گوگل = به قیمت گمنام ماندن کسب‌و‌کار شما

تصور کنید وارد یک فروشگاه بزرگ می‌شوید و می‌بینید که کالایی که دنبالش می‌گشتید در اولین قفسه و دقیقا روبروی شما قرار دارد! این دقیقا همان کار شگفت‌انگیزی است که تبلیغات گوگل برای محصول شما انجام می دهد…