اطلاعات جذاب تبلیغات گوگل

شاید جالب باشه که بدونید کدام کلمات، در تبلیغات گوگل، بالاترین هزینه کلیک را به خود اختصاص میدهند، این کلمات انگلیسی طبقه بندی گوگل بوده و در طی زمان بر اساس رقابت بالا، به این ارقام رسیده اند:
1. Insurance – $54.91
2. Loans – $44.28