از زبان هدف مارکتینگ : چگونه در اینستاگرام رستگار شویم!!

فرمول موفقیت در اینستاگرام جهت رسیدن به هدف نهایی از طریق این شبکه اجتماعی:
-داشتن استراتژی و چشم انداز شفاف :
طبقه بندی اهداف ، استراتژی ما را پایه ریزی میکند که تنظیم یک استراتژی درست و شفاف منجر به انتقال پیام شفاف و واضح به بازار هدف خواهد شد.